Bruk disse dokumentene under svenneprøven.

Prøvedokumenter

Dette skjemaet brukes når du skal sende forslag på oppgave til prøvenemnden.

Forslagsskjema

Dokumenter som skal benyttes av prøvenemnden.

Prøvenemnd