Prøvedokumenter

Bruk disse dokumentene under svenneprøven.

Forslagsskjema

Dette skjemaet brukes når du skal sende forslag på oppgave til prøvenemnden.

Prøvenemnd

Vurderingsskjema & tilleggsprotokoll